Mandala’s

Mandala

Het woord mandala betekent: magische cirkel, een oneindige cirkel, een terugkerend patroon in de natuur.

De stijl van de beeltenissen volgde in eerste lijn de Indiase periode van de Gupta’s en de hindoeïstische kunst. Mandala’s dienen als meditatievoorwerp die de beoefenaar moet ondersteunen zich te concentreren op de betreffende motief en de daarmee tot uitdrukking gebrachte leerinhoud.

De oudste mandala (mv), behorend tot het boeddhisme zijn gevonden in de Mogao-grotten in Dunhuang, West-China, en in Japan. Ze zijn in beide vindplaatsen geschilderd op opgerolde zijde (scrolls) en dateren van ca. de 9de eeuw. (in Klimberg-Salter, 1982, p. 115). De oudste mandala behorend tot het Himalaya-boeddhisme zijn aangetroffen in de Dukhang gompa in Ladakh. Ze dateren van de bouw van de gompa die plaatsvond tussen de jaren 1175 en 1200 nC. Ladakh behoort vandaag tot India, maar was ooit afwisselend zelfstandig of behorend tot Tibet. Het boeddhisme in deze regio is nog tot in de 21ste eeuw de Tibetaanse uitdrukkingsvorm. In de Dukhang gompa zijn muurschilderingen aangetroffen die de “negen mandala” van Boeddha Vairocana, van bodhisattva of boeddha Manjushri, en van Prajñaparamita verbeelden. Prajñaparamita, Perfectie van Wijsheid, is in zijn oudste vorm een van de eerste mahayana boeddhistische geschriften; er werd later een menselijke vorm aan gegeven.

In de hindu Rig-Veda wordt de term mandala’s gebruikt voor de gestructureerde kennis die kan gereciteerd worden. Elk van de 10 boeken is een mandala. Bijvoorbeeld wordt de negende ook wel de Soma mandala genoemd.

Deze opvatting van mandala in abstracte vorm werd door het boeddhisme overgenomen in bepaalde architecturale vorm. In de Ellora-grotten in Centraal-India, die tussen de jaren 700 en 730 werden ingericht, zijn ieder van de drie verdiepingen in grot 12 gearrangeerd als evenzovele mandala, waarbij een Boeddha het centrale deel verbeeldt, en bodhisattvas op in de kardinale windrichtingen zijn geplaatst.

Ze zijn overal zichtbaar in de natuur: bloemen, planten, de planeten, de zon en de maan enzovoort. De oorsprong van het  tekenen is duizenden jaren geleden begonnen en komt oorspronkelijk uit de Tibetaanse architectuur, Indiaas Hindoeïsme en boeddhisme.
Monniken maakten de tekeningen met zand, korrel voor korrel. Dit nam weken in beslag en na afloop werd deze ceremonieel vernietigd (alles is vergankelijk).

Mandala tekenen is een proces van intuïtief tekenen en kleuren, zonder na te denken: “let go and enjoy“.
Door te tekenen en te kleuren kun je je aandacht naar binnen richten. Het kan je helpen te ontspannen, oude gedachten- of gedragspatronen te veranderen en je creativiteit te ontwikkelen.

Op deze pagina vind je een aantal mandala tekeningen die ik gemaakt heb. De mandala’s zijn te koop. Prijzen vanaf 25 Euro.

INFORMATIE